Om Amnesty International

Fra starten i 1961 er Amnesty International vokst til å bli verdens største menneskerettighetsorganisasjon, med millioner av medlemmer og aktivister over hele verden.

Hva arbeider vi for?

Amnesty arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og oppfylles for alle mennesker. Det er en forutsetning for varige positive endringer av et samfunn.

Hvordan arbeider vi?

Vi avdekker menneskerettighetsbrudd, vi konfronterer de ansvarlige myndighetene gjennom globale aksjoner og vi arbeider målrettet med menneskerettighetsundervisning.