sunrise-guantanamo-header-med-tekstboks-pg-tekst-med-mail
Bildet viser soloppgang i Guantánamobukten på Cuba, hvor fremdeles rundt 50 personer sitter fengslet. De fleste uten tiltale. På det meste, i 2003, satt 680 personer fanget her.
girl

Hvorfor samarbeide med Amnesty International?

Amnestys oppgave er å etterforske, avdekke og spre informasjon om menneskerettighetsbrudd, for å sørge for at mennesker blir behandlet på en måte som samsvarer med Menneskerettighetserklæringen, og for å hindre at tilsvarende overgrep skjer igjen.

Samarbeid med næringslivet gjør det mulig for Amnesty å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner, både ute i verden og her i Norge. Svært mange er ansatt i privat næringsliv, og mange næringslivsaktører har virksomhet i mange land.  Vår oppgave er å påpeke menneskerettslige utfordringer i verdikjeder, lovgivning og annen praksis, for så å bruke påvirkning og dialog for å skape positive endringer. Vi ønsker at næringslivsaktører skal bruke våre funn til å gjøre sine partnere og medarbeidere bevisste, slik at brudd på menneskerettighetene kan forhindres før de oppstår.

Å støtte gode saker kan ha store fordeler for bedriften, både internt, i form av engasjerte medarbeidere, og eksternt, ved godt omdømme.