Vær med å gi

 

En stor takk for bidraget!

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på stottespiller@amnesty.no.

Skattefradrag gis for gaver fra minst 500 kroner til maksimalt 30 000. Ta kontakt med organisasjonsnumemr og dokumentasjon når bidraget er betalt, så vil Amnesty sende inn nødvendig dokumentasjon til skattemyndighetene.