samarbeid-4

Typer partnerskap

Globaliseringen har endret verdenen vi lever i. Den har presentert oss for nye og komplekse utfordringer når det kommer til beskyttelse av menneskerettighetene.Og i en slik tid blir næringslivet en stadig viktigere aktør. Multinasjonale selskaper som opererer på kryss av landegrenser har fått stor innflytelse og makt verden over, også når det dreier seg om enkeltmenneskers liv. Ofte er denne innflytelsen positiv - arbeidsplasser kommer til, ny teknologi utvikles og investeringer i samfunnet konverteres til direkte fordeler for de som bor der. 

Vi i Amnesty anser næringslivet for å være svært viktige støttespillere i forbindelse med vårt arbeid for menneskerettighetene. Bedrifter av alle størrelser har mulighet til å være med å bidra. Vi opererer i utgangspunktet med tre former for partnerskap. Under kan dere lese mer om disse.

1hovedsam-stor

Hovedsamarbeidspartnere

Å være hovedsamarbeidspartner innebærer at bedriften har inngått et langsiktig og strategisk samarbeid med Amnesty International Norge.

Les mer
prosjektpartnere-stor

Prosjektpartnere

Som prosjektpartner får dere som bedrift mulighet til å støtte opp om ett eller flere prosjekter som er særlig relevante for deres virksomhet.

Les mer
samarbeidspartnere-stor

Støttespillere

Bedrifter av alle størrelser er viktige for Amnesty, og samarbeid er selvsagt ikke kun forbeholdt store selskaper. Alle samarbeid gjør en forskjell.

Les mer