Støttespillere

Bedrifter i alle størrelser er viktige for Amnesty

Å være støttespiller for Amnesty er selvsagt ikke kun forbeholdt store virksomheter. Små og mellomstore bedrifter kan til enhver tid gi bidrag i alle størrelser.

Som støttespiller av Amnesty vil du motta informasjon om vårt arbeid, og løpende oppdatering om saker det jobbes med. Alle bidrag teller, og nettopp din støtte, utgjør en forskjell.

Vi har følgende modell for hva man kan forvente som Amnestystøttespiller:

For mer informasjon om det å være støttespiller, kontakt oss her.

For å gi et bidrag, trykk her.