salil
Salil Shetty, generalsekretær for Amnestys internasjonale seksjon under en demonstrasjon i etterkant av Amnestys etterforskning av blant annet Apples leverandørkjede, hvor det ble avdekket barnearbeid i koboltgruver i Kongo, hvor råvarer benyttet i batteriproduksjon utvinnes.

Amnestys prosjekter

Gjennom vår etterforskning og våre planlagte kampanjer, jobber vi for å bekjempe brudd på menneskerettighetene over hele verden.

Amnesty har et stort etterforskningsteam, som kontinuerlig jobber med å avdekke menneskerettighetsbrudd. Prioriteringer gjøres både på langsiktig basis, og fortløpende. Det er Amnestys medlemmer over hele verden som avgjør hvilke saker vi prioriterer å arbeide med. Representanter fra Amnestyseksjoner, med mandag til å representere alle Amnestymedlemmene i sitt land, møtes hvert år i et internasjonalt rådsmøte. Her tas det beslutninger om overordnede prioriteringer, og vedtas internasjonale strategier som staker ut kursen for hele organisasjonen.

Med utgangspunkt i dette lager nasjonale Amnestyseksjoner handlingsplaner for sitt arbeid. Alle slutter opp om noen få verdensomspennende kampanjer, og en rekke aksjoner for enkeltmennesker. Underveis i prosessen tas en rekke vanskelige valg. Flere faktorer avgjør hvilke saker Amnesty prioriterer. Alvorlighetsgrad og reell påvirkningsmulighet er avgjørende. 

Under kan du lese mer om et utvalg prosjekter vi vil prioritere de neste årene, og som dere kan være med på å støtte.

death-sentences-and-executions

Kriserespons og etterforskning

Amnestys kriseetterforskningsteam danner fundamentet for det som er organisasjonens mandat.

Les mer
genital-mutilation

Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Kampen for kvinners rettigheter og mot diskriminering er en svært viktig del av vårt arbeid.

Les mer