Advokater i frontlinjen

Advokater står i frontlinjen verden over i kampen for menneskerettighetene. Mange risikerer alvorlige represalier, og enkelte sitt eget liv, for et arbeid som er helt grunnleggende for en fungerende rettstat.

Mange norske advokatfirma støtter Amnestys arbeid i solidaritet med kollegaer i andre land. Sammen med Advokatfirmaet Hjort og Amnesty jus Oslo tilrettelegger vi fra 2017 for en bred solidaritetskampanje i bransjen.

Se mer informasjon på egen nettside advokaterifrontlinjen.amnesty.no